Information

Den här tjänsten har upphört. Bakgrunden till nedläggning är att vi har saknat finansiellt stöd för att vidareutveckla tjänsten samt att det inte heller har varit hållbart att bedriva verksamheten. Vi hänvisar till att köpa era gåvobevis direkt från organisationernas egna hemsidor istället. Klicka nedan på önskad organisation.

Amnesty
Greenpeace
Djurens Rätt
Ecpat
Diakonia


Besök Eticard´s hemsida här